TAX COMPLEX Katarzyna Dawidczyk

TAX COMPLEX Katarzyna Dawidczyk

Nasze biuro rachunkowe oferuje kompleksową obsługę księgową na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw o różnej formie prawnej. Reprezentujemy godnie Państwa interesy przed urzędami oraz wspieramy na każdym etapie prowadzonej działalności.

Oferujemy:

 • Prowadzenie ksiąg handlowych

 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

 • Obsługa kadrowo- płacowa

 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 • Ewidencja na potrzeby podatku VAT

 • Wdrażanie zakładowego planu kont

 • Optymalizacja podatkowa

 • Wyprowadzanie zaległości z firmy

 • Sporządzanie deklaracji podatkowych i sprawozdań finansowych

 • Rozliczenia międzyokresowe

 • Ewidencja ryczałtowa

 • Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej

 • Pomoc w wypełnianiu wniosków kredytowych

Zapraszamy Państwa do współpracy.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane