Spółdzielnia Cotton-Tech. Usługi rachunkowe

Spółdzielnia Cotton-Tech. Usługi rachunkowe

Nasze biuro rachunkowe współpracuje z przedsiębiorstwami o różnej formie prawnej. Na bieżąco jesteśmy ze zmianami zachodzącymi w Ustawie o Rachunkowości oraz w prawie podatkowym, dzięki czemu możemy zapewnić Państwu profesjonalną obsługę księgową. Reprezentujemy godnie Państwa interesy przed urzędami oraz podczas kontroli skarbowych. Wspieramy Państwa na każdym etapie prowadzonej działalności fachowym doradztwem.

Prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów, księgi handlowe, rozliczenia międzyokresowe oraz kartę podatkową. Zajmujemy się ewidencją środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencją zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ewidencją podatkową. Wdrażamy zakładowy plan kont, opracowujemy politykę rachunkowości oraz prowadzimy rozliczenia z ZUS i PFRON. Pomagamy w zakładaniu i w likwidacji działalności gospodarczych. Zapraszamy Państwa do współpracy.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane