SARA POLOK KSIĘGOWOŚĆ & DOTACJE

SARA POLOK KSIĘGOWOŚĆ & DOTACJE

Nasze biuro rachunkowe współpracuje z małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz z osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Gwarantujemy profesjonalną obsługę zgodną z obecnie obowiązującymi przepisami prawno- podatkowymi. Reprezentujemy Państwa przed urzędami i instytucjami.

Oferujemy:

 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

 • Prowadzenie ksiąg handlowych

 • Ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 • Ewidencję ryczałtową

 • Sporządzanie deklaracji podatkowych i sprawozdań statystycznych

 • Wyprowadzanie zaległości z firmy

 • Optymalizację podatkowa

 • Wdrażanie zakładowego planu kont

 • Opracowanie polityki rachunkowości

 • Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej

 • Obsługę kadrowo-płacową

 • Rozliczenia dotacji unijnych

 • Rozliczenia międzyokresowe z urzędami

Zapraszamy Państwa do współpracy.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane