RACHMISTRZ Biuro Rachunkowe Sylwia Sędkowska

RACHMISTRZ Biuro Rachunkowe Sylwia Sędkowska

Nasze biuro rachunkowe działa na zlecenie małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Na mocy udzielonego nam pełnomocnictwa, godnie reprezentujemy Państwa interesy przed urzędami i podczas kontroli skarbowych. Wspieramy Państwa fachowym doradztwem na każdym etapie prowadzonej działalności.

Oferujemy:

 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

 • Obsługę kadrowo-płacową

 • Rozliczenia międzyokresowe z urzędami

 • Doradztwo podatkowe

 • Ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 • Ewidencję na potrzeby podatku VAT

 • Ewidencję zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Optymalizację podatkową

 • Sporządzanie deklaracji podatkowych

 • Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej

 • Pomoc w likwidacji działalności gospodarczej

Zapraszamy Państwa do współpracy.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane