Quaestus Sp. z o. o.

Quaestus Sp. z o. o.

Nasze biuro rachunkowe oferuje kompleksowe usługi księgowo-podatkowe na zlecenie małych i średnich przedsiębiorstw o różnej formie prawnej. Godnie reprezentujemy Państwa interesy przed urzędami oraz podczas kontroli skarbowych. Na bieżąco jesteśmy ze zmianami zachodzącymi w Ustawie o Rachunkowości i w prawie podatkowym. Wspieramy Państwa na każdym etapie prowadzonej działalności.

Oferujemy:

 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

 • Prowadzenie ksiąg handlowych

 • Prowadzenie karty podatkowej

 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 • Ewidencja zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Ewidencja na potrzeby podatku VAT

 • Sprawozdania finansowe i statystyczne

 • Opracowanie polityki rachunkowości

 • Wdrażanie zakładowego planu kont

 • Wyprowadzanie zaległości z firmy

 • Sporządzanie deklaracji podatkowych

 • Obsługa kadrowo- płacowa

 • Rozliczenia międzyokresowe

 • Optymalizacja podatkowa

 • Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej

Zapraszamy Państwa do współpracy.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane