Quaestus Sp. z o. o.

Quaestus Sp. z o. o.

Nasze biuro rachunkowe oferuje kompleksowe usługi księgowo-podatkowe na zlecenie małych i średnich przedsiębiorstw o różnej formie prawnej. Godnie reprezentujemy Państwa interesy przed urzędami oraz podczas kontroli skarbowych. Na bieżąco jesteśmy ze zmianami zachodzącymi w Ustawie o Rachunkowości i w prawie podatkowym. Wspieramy Państwa na każdym etapie prowadzonej działalności.

Oferujemy:

  • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

  • Prowadzenie ksiąg handlowych

  • Prowadzenie karty podatkowej

  • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

  • Ewidencja zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

  • Ewidencja na potrzeby podatku VAT

  • Sprawozdania finansowe i statystyczne

  • Opracowanie polityki rachunkowości

  • Wdrażanie zakładowego planu kont

  • Wyprowadzanie zaległości z firmy

  • Sporządzanie deklaracji podatkowych

  • Obsługa kadrowo- płacowa

  • Rozliczenia międzyokresowe

  • Optymalizacja podatkowa

  • Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej

Zapraszamy Państwa do współpracy.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane