Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe WIT-POL Aleksandra Grell

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe WIT-POL Aleksandra Grell

Biuro Rachunkowe Aleksandra Grell świadczy kompleksowe usługi dla małych, średnich i dużych firm, osób fizycznych i prawnych. Wyróżniamy się wieloletnim doświadczeniem, wysoką jakością wykonywanych usług, dbałością o klienta i jego wygodą. Skupiamy się na dopasowaniu prowadzenia księgowości i metod opodatkowania do indywidualnych potrzeb Klienta. Prowadzimy księgowość w zakresie księgowości uproszczonej oraz pełnej księgowości.


Usługi Księgowe i Rozliczeniowe

Nasze biuro rachunkowe oferuje kompleksową obsługę księgową. Prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów, księgi handlowe, rozliczenia międzyokresowe oraz kartę podatkową.

W zakres usług księgowych wchodzi m.in.:

- prowadzenie ksiąg rachunkowych
- prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów
- prowadzenie rozliczeń ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
- prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych
- sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych
- sporządzanie i składanie sprawozdań do GUS i NBP
- monitorowanie stanu finansowego firmy
- comiesięczne raporty analityczne zgodne z ustaleniami klienta
- rozliczenia roczne
- opracowanie zakładowego planu kont


Obsługa Kadrowo-Płacowa

Prowadzimy kompleksowe usługi w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-płacowych związanych z zatrudnianymi pracownikami i zleceniobiorcami. Na bieżąco jesteśmy ze zmianami zachodzącymi w Ustawie o Rachunkowości oraz w prawie podatkowym, dzięki czemu możemy zagwarantować Państwu profesjonalną obsługę kadrowo-płacową z zachowaniem dyskrecji i lojalności. Godnie reprezentujemy Państwa interesy przed urzędami i wspieramy na każdym etapie prowadzonej działalności.

W zakres obsługi kadrowo-płacowej wchodzi m.in:

- naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac
- sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, świadectw pracy, aneksów, porozumień i innych dokumentów kadrowych
- obsługa ZUS pracowników
- prowadzenie rozliczeń ZUS właścicieli
- nadzór nad terminowym szkoleniem BHP pracowników w zakresie szkoleń wstępnych, podstawowych, okresowych
- wydawanie skierowań na badania lekarskie
- prowadzenie i aktualizacja akt osobowych pracowników
- sporządzanie i przesyłanie deklaracji i raportów na potrzeby ZUS, US, GUS, PFRON
- kontrola terminów płatności bieżących zobowiązań wobec urzędów publicznych
- sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych
- kontakt z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, jak również innymi instytucjami państwowymi w zakresie rozliczeń pracowniczych

Zapraszamy Państwa do współpracy.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane