Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe WIT-POL Aleksandra Grell

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe WIT-POL Aleksandra Grell

Biuro Rachunkowe Aleksandra Grell świadczy kompleksowe usługi dla małych, średnich i dużych firm, osób fizycznych i prawnych. Wyróżniamy się wieloletnim doświadczeniem, wysoką jakością wykonywanych usług, dbałością o klienta i jego wygodą. Skupiamy się na dopasowaniu prowadzenia księgowości i metod opodatkowania do indywidualnych potrzeb Klienta. Prowadzimy księgowość w zakresie księgowości uproszczonej oraz pełnej księgowości.


Usługi Księgowe i Rozliczeniowe

Nasze biuro rachunkowe oferuje kompleksową obsługę księgową. Prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów, księgi handlowe, rozliczenia międzyokresowe oraz kartę podatkową.

W zakres usług księgowych wchodzi m.in.:

- prowadzenie ksiąg rachunkowych
- prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów
- prowadzenie rozliczeń ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
- prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych
- sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych
- sporządzanie i składanie sprawozdań do GUS i NBP
- monitorowanie stanu finansowego firmy
- comiesięczne raporty analityczne zgodne z ustaleniami klienta
- rozliczenia roczne
- opracowanie zakładowego planu kont


Obsługa Kadrowo-Płacowa

Prowadzimy kompleksowe usługi w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-płacowych związanych z zatrudnianymi pracownikami i zleceniobiorcami. Na bieżąco jesteśmy ze zmianami zachodzącymi w Ustawie o Rachunkowości oraz w prawie podatkowym, dzięki czemu możemy zagwarantować Państwu profesjonalną obsługę kadrowo-płacową z zachowaniem dyskrecji i lojalności. Godnie reprezentujemy Państwa interesy przed urzędami i wspieramy na każdym etapie prowadzonej działalności.

W zakres obsługi kadrowo-płacowej wchodzi m.in:

- naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac
- sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, świadectw pracy, aneksów, porozumień i innych dokumentów kadrowych
- obsługa ZUS pracowników
- prowadzenie rozliczeń ZUS właścicieli
- nadzór nad terminowym szkoleniem BHP pracowników w zakresie szkoleń wstępnych, podstawowych, okresowych
- wydawanie skierowań na badania lekarskie
- prowadzenie i aktualizacja akt osobowych pracowników
- sporządzanie i przesyłanie deklaracji i raportów na potrzeby ZUS, US, GUS, PFRON
- kontrola terminów płatności bieżących zobowiązań wobec urzędów publicznych
- sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych
- kontakt z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, jak również innymi instytucjami państwowymi w zakresie rozliczeń pracowniczych

Zapraszamy Państwa do współpracy.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane
07 Listopada, 2017

wiedza tej pani jest niesamowita !!! młoda energiczna czasami wydaje się zbyt zapracowana

Aga 

wiedza tej pani jest niesamowita !!! młoda energiczna czasami wydaje się zbyt zapracowana

3.0 3.0 1 1 wiedza tej pani jest niesamowita !!! młoda energiczna czasami wydaje się zbyt zapracowana