Profit Polska Sp. z o.o.

Profit Polska Sp. z o.o.

Nasze biuro rachunkowe działa na zlecenie małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Na mocy udzielonego nam pełnomocnictwa, godnie reprezentujemy Państwa interesy przed urzędami i podczas kontroli skarbowych. Na bieżąco jesteśmy ze zmianami zachodzącymi w Ustawie o Rachunkowości oraz w prawie podatkowym, dzięki czemu możemy zagwarantować Państwu profesjonalną obsługę księgową z zachowaniem dyskrecji i lojalności.

Prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów, księgi handlowe, rozliczenia międzyokresowe, obsługę kadrowo- płacową, ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencję zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Wdrażamy zakładowy plan kont, opracowujemy politykę rachunkowości oraz wypełniamy wnioski kredytowe. Sporządzamy deklaracje podatkowe, sprawozdania finansowe i sprawozdania statystyczne. Pomagamy w zakładaniu działalności gospodarczej oraz w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania podmiotu. Zapraszamy Państwa do współpracy.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane