PLUS BIURO KSIĘGOWE Helena Korthals

PLUS BIURO KSIĘGOWE Helena Korthals

Nasze biuro rachunkowe oferuje profesjonalne usługi księgowe. Gwarantujemy wysoką jakość obsługi zgodną z obecnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowo- rachunkowego. Reprezentujemy Państwa interesy przed urzędami, wspieramy Państwa na każdym etapie prowadzonej działalności oraz doradzamy w zakresie optymalizacji podatkowej.


Oferujemy:

 • Obsługa księgowa małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

 • - Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

 • - Prowadzenie ksiąg handlowych

 • - Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 • - Prowadzenie ewidencji zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

 • - Prowadzenie ewidencji podatkowej

 • - Sporządzanie deklaracji podatkowych

 • - Sprawozdania finansowe i statystyczne

 • - Opracowanie polityki rachunkowości

 • - Wdrażanie zakładowego planu kont

 • - Obsługę kadrowo- płacową

 • - Optymalizację podatkową

 • - Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej

 • - Wyprowadzanie zaległości z przedsiębiorstwa

 • - Doradztwo podatkowe

Zapraszamy Państwa do współpracy.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane