P.W. GLOBAL – LEOPOLD BRATUŃ

P.W. GLOBAL – LEOPOLD BRATUŃ

Nasze biuro rachunkowe współpracuje z małymi i średnimi spółkami o różnej formie prawnej. Dzięki bardzo dobrej znajomości przepisów prawo- podatkowych mamy pewność, że nasze usługi świadczymy niezawodnie i profesjonalnie. Reprezentujemy Państwa interesy przed urzędami. Zajmujemy się doradztwem prawno-podatkowym.
Oferujemy:
Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
Prowadzenie ksiąg handlowych
Ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
Ewidencję na potrzeby podatku VAT
Ewidencję zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych
Sprawozdania finansowe i statystyczne
Rozliczenia międzyokresowe z urzędami
Obsługę kadrowo- płacową
Sporządzanie deklaracji podatkowych
Wdrażanie zakładowego planu kont
Opracowanie polityki rachunkowości
Wyprowadzanie zaległości z firmy
Wypełnianie wniosków kredytowych
Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej
Zapraszamy Państwa do współpracy.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane