Mirosława Wziątek Biuro Rachunkowe Podatek

Mirosława Wziątek Biuro Rachunkowe Podatek

Nasze biuro rachunkowe działa na zlecenie małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Godnie reprezentujemy Państwa interesy przed urzędami i podczas kontroli skarbowych, wspieramy Państwa na każdym etapie prowadzonej działalności oraz służymy doradztwem prawno- podatkowym. Prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów, księgi handlowe, rozliczenia międzyokresowe oraz kartę podatkową. Specjalizujemy się w obsłudze kadrowo- płacowej przedsiębiorstwa. Sporządzamy deklaracje podatkowe, sprawozdania finansowe i sprawozdania statystyczne.

Opracowujemy politykę rachunkowości oraz wdrażamy zakładowy plan kont. Wypełniamy wnioski kredytowe i rozliczamy dotacje unijne. Zajmujemy się ewidencją środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencją na potrzeby podatku VAT oraz ewidencją zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Pomagamy w zakładaniu i w likwidacji działalności gospodarczej. Zapraszamy Państwa do współpracy.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane