MAZUR Księgowość i Kadry Anna Mazur

MAZUR Księgowość i Kadry Anna Mazur

Nasze biuro rachunkowe działa na zlecenie małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Na bieżąco jesteśmy ze zmianami zachodzącymi w Ustawie o Rachunkowości oraz w prawie podatkowym. Reprezentujemy godnie Państwa interesy przed urzędami i podczas kontroli skarbowych. Wychodząc naprzeciw potrzebom klienta oferujemy MOBILNE BIURO RACHUNKOWE! Odbiór dokumentacji od klienta, załatwienie spraw kadrowych

Oferujemy:

 • - Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

 • - Prowadzenie ksiąg handlowych

 • - Obsługa kadrowo-płacowa

 • - Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 • - Ewidencja na potrzeby podatku VAT

 • - Ewidencja zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

 • - Rozliczenia międzyokresowe

 • - Deklaracje podatkowe

 • - Sprawozdania finansowe

 • Sprawozdania statystyczne

 • - Opracowanie polityki rachunkowości

 • Wdrażanie zakładowego planu kont

 • - Wyprowadzanie zaległości z firmy

 • - Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej

 • - Optymalizacja podatkowa

 • - Wypełnianie wniosków kredytowych

 • - Doradztwo rachunkowe

- Zapraszamy Państwa do współpracy.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane