MAXPROFIT DORADZTWO PODATKOWE & USŁUGI KSIĘGOWE Edyta Mathea

MAXPROFIT DORADZTWO PODATKOWE & USŁUGI KSIĘGOWE Edyta Mathea

Nasze biuro rachunkowe oferuje profesjonalną obsługę księgową z zachowaniem obecnie obowiązujących przepisów prawno- podatkowych. Współpracujemy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, z organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Reprezentujemy godnie Państwa interesy przed urzędami.

Oferujemy:

 • Prowadzenie ksiąg handlowych

 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

 • Rozliczenia międzyokresowe z urzędami

 • Sprawozdania finansowe

 • Sprawozdania statystyczne

 • Opracowanie polityki rachunkowości

 • Wsparcie na każdym etapie prowadzonej działalności

 • Wdrażanie zakładowego planu kont

 • Wyprowadzanie zaległości z firmy

 • Wypełnianie wniosków kredytowych

 • Obsługę kadrowo- płacowa

 • Optymalizację podatkową

 • Ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 • Ewidencję zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Ewidencję podatkowa

 • Deklaracje podatkowe

 • Pomoc w zakładaniu i w likwidacji działalności gospodarczej

Zapraszamy Państwa do współpracy.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane