KSIĘGOWOŚĆ SP Z O O

KSIĘGOWOŚĆ SP Z O O

Nasze biuro rachunkowe oferuje kompleksową obsługę księgowo- podatkową spółek o różnej formie prawnej. Dzięki bogatemu doświadczeniu oraz bardzo dobrej znajomości przepisów prawno- rachunkowych możemy zagwarantować Państwu wysoką jakość i niezawodność usług. Reprezentujemy godnie Państwa interesy przed urzędami.

Pomagamy w:

 • - uzyskaniu dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy
 • - uzyskaniu pożyczek ze wsparciem unijnym
 • - przygotowaniu Biznes Planu

Skup się nad swoim biznesem!

Sprawy rachunkowe zostaw nam.
Zrobimy to za Ciebie.


Doradztwo podatkowe / Księgowość

 • Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów (łącznie z ewidencją VAT)
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb ryczałtu od przychodów (łącznie z ewidencją VAT)
 • Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów (bez ewidencji VAT)
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb ryczałtu od przychodów (bez ewidencji VAT)
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Porady z zakresu prawa podatkowego
 • Pisemne opinie z zakresu prawa podatkowego
 • Sporządzenie zeznania rocznego PIT 36, PIT 37, PIT 37 L
 • Sporządzenie innych deklaracji, zeznań
 • Sporządzenie sprawozdania statystycznego na podstawie danych zawartych w księgach
 • Sporządzenie dodatkowego sprawozdania finansowego
 • Inne usługi z zakresu doradztwa podatkowego takie jak reprezentacja wtoku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli skarbowej, sporządzanie odwołań od decyzji, skarg do sądu itp.


Płace / Kadry / ZUS

 • Sporządzenia listy płac, rozliczenie ZUS, sporządzenie deklaracji Pit-4
 • Sporządzenie listy płac, rozliczenie ZUS pracownika oddelegowanego do pracy poza granicami kraju (podlegającego ubezpieczeniu ZUS w Polsce)
 • Obsługa kadrowa
 • Rozliczenie ZUS osoby prowadzącej działalność gospodarczą (w tym sporządzenie i wysłanie deklaracji do ZUS)
 • Sporządzenie standardowej umowy o pracę, świadectwa pracy
 • Zgłoszenie / wyrejestrowanie w ZUS osoby ubezpieczonej
 • Sporządzenie wniosku do zasiłku rodzinnego
 • Wypełnienie druku Z-3 lub Z-3a (do zasiłku chorobowego)
 • Sporządzenie wniosku do ZUS o przywrócenie terminu do ubezpieczenia chorobowego
 • Sporządzenia wniosku o refundację wynagrodzenia pracownika młodocianego
 • Sporządzenie wniosku o refundację kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego Tl.Sporządzenie wniosku o zwrot kosztów ubezpieczenia ZUS przedsiębiorcy niepełnosprawnego
 • Rozliczenie delegacji pracowniczej krajowej
 • Rozliczenie delegacji pracowniczej zagranicznej
 • Inne usługi z zakresu obsługi kadrowo-placowej

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane