Katarzyna Wochna Kobitka9

Katarzyna Wochna Kobitka9

Nasze biuro rachunkowe działa na zlecenie małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Na mocy udzielonego nam pełnomocnictwa, godnie reprezentujemy Państwa przed urzędami i podczas kontroli skarbowych. Zapewniamy profesjonalną obsługę zgodną z przepisami prawa podatkowego i rachunkowego. Wspieramy Państwa na każdym etapie prowadzonej działalności oraz służymy fachowym doradztwem.

Zajmujemy się prowadzeniem podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, ksiąg handlowych, rozliczeń międzyokresowych, obsługi kadrowo-płacowej, ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Wdrażamy zakładowy plan kont oraz opracowujemy politykę rachunkowości w przedsiębiorstwie. Sporządzamy deklaracje podatkowe, sprawozdania finansowe i sprawozdania statystyczne. Pomagamy w zakładaniu działalności gospodarczej oraz w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania podmiotu. Obsługujemy osoby głuche i niedosłyszące oraz prowadzimy rozliczenia JPK. Zapraszamy Państwa do współpracy.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane