Kancelaria HMP Invest Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Kancelaria HMP Invest Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Nasze Biuro Rachunkowe działa na rynku usług finansowych od roku 2009.
Wciąż poszerzamy zakres naszej działalności oraz systematycznie bierzemy udział w szkoleniach zawodowych, ponieważ pragniemy zapewnić naszym klientom profesjonalną i kompleksową obsługę rachunkową, kadrowo- płacową oraz księgową.
Zatrudniamy najlepszych specjalistów w branży oraz opieramy się na nowoczesnym oprogramowaniu księgowym.
Obsługujemy małe i średnie przedsiębiorstwa o różnym profilu działalności.
Przejmujemy na siebie kontakty z urzędami i instytucjami, dzięki czemu klient może skupić się na prowadzeniu swojej firmy i jej rozwoju.
Świadczymy kompleksowe usługi kadrowo- płacowe, prowadzimy księgi handlowe, rozliczenia podatków, księgi przychodów i rozchodów oraz ryczałt ewidencjonowany.
Oferujemy pomoc w sprawach prawno- podatkowych oraz w załatwieniu formalności związanych z zakładaniem firmy i wyprowadzaniem z niej zaległości.
Zapraszamy do współpracy.
OFERTA:

DZIAŁ ROZLICZEŃ PODATKOWYCH

Księgi handlowe

- Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości

- Budowa planu kont wraz z dostosowaniem do specyfiki przedsiębiorstwa

- Aktualizacja planu kont i zasad rachunkowości oraz kontrola zgodności z ustawą o rachunkowości

- Tworzenie zasad polityki rachunkowości

- Ewidencja obrotu kasowego

- Ewidencja obrotu magazynowego

- Ewidencja środków trwałych oraz opracowanie i aktualizacja planu amortyzacji

- Okresowa weryfikacja sald kont

- Okresowa weryfikacja stanu aktywów i pasywów

- Rozliczenia dewizowe

 

Obsługa podatkowa

- Sporządzanie wymaganych prawem deklaracji podatkowych (CIT, PIT, VAT)

- Pełna dokumentacja niezbędna do weryfikacji wyliczonych zobowiązań podatkowych

- Monitorowanie poziomu zobowiązań podatkowych Zleceniodawcy oraz wskazywanie rozwiązań w tym zakresie

 

Rozliczenia handlowe

- Ewidencja rozrachunków z uwzględnieniem terminów płatności

- Monitoring rozrachunków

- Okresowa kontrola stanu należności i zobowiązań

 

Sprawozdawczość (zarządcza, podatkowa i administracyjna)

- Wydzielenie ośrodków odpowiedzialności za koszty i wyniki – ewidencja w ustalonym przekroju

- Sporządzanie raportów zarządczych wg przedstawionego wzoru lub opracowywanie raportów zgodnie z potrzebami Klienta

- Sporządzanie sprawozdań finansowych, podatkowych i statystycznych (F01, DG, CIT, VAT, itp.)

 

Zakres świadczonych usług dla podmiotów rozliczających się na podstawie PKPIR, Ryczałtu lub Karty podatkowej

 

Ewidencja PKPIR, Ryczałt, Karta podatkowa

- Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtu, karty podatkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami

- Doradztwo w zakresie możliwości wyboru jednej z powyższych form ewidencji

- Ewidencja środków trwałych oraz opracowanie i aktualizacja planu amortyzacji

- Ewidencja wyposażenia

 

Obsługa podatkowa

- Sporządzanie wymaganych prawem deklaracji podatkowych (PIT, VAT)

- Pełna dokumentacja niezbędna do weryfikacji wyliczonych zobowiązań podatkowych

 

Rozliczenie ZUS za właściciela/właścicieli

- sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych

- sporządzanie deklaracji rozliczeniowych

- stała współpraca z ZUS w ramach udzielonego pełnomocnictwa

 

DZIAŁ PRAWNO-FINANSOWY

Obsługa podatkowa

- Doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania

- Prowadzenie korespondencji z urzędami w imieniu Podatnika

- Reprezentacja przed urzędami w zakresie objętym udzielonym pełnomocnictwem (bieżące wyjaśnienia, obsługa przeprowadzanych kontroli)

- Przyjęcie kontroli w siedzibie Kancelarii

 

Pomoc w sprawach gospodarczych

- Doradztwo gospodarcze

- Bieżące konsultacje i wyjaśnienia w zakresie prowadzonej działalności

- Sporządzanie wniosków kredytowych

- Sporządzanie wniosków do umów leasingowych

- Sporządzenie wniosków i innych dokumentów niezbędnych do założenia lub dokonania restrukturyzacji firmy w Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Miasta, Urzędzie Statystycznym, Sądzie Rejonowym.

- Konstruujemy umowy spółek cywilnych, jawnych, oraz spółek prawa handlowego etc.

- Pomoc przy pozyskiwaniu dotacji na rozpoczęcie działalności

- Pomoc przy pozyskiwaniu dotacji na rozszerzenie działalności

 

Pomoc w sprawach prawnych

- doradztwa prawnego i procesów prawa gospodarczego

- doradztwa prawnego i procesów prawa cywilnego

- doradztwa prawnego i procesów prawa rodzinnego

- doradztwa prawnego i procesów prawa pracy

- prawa prasowego i autorskiego

- prawa podatkowego

DZIAŁ KADR, PŁAC I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Płace

- naliczanie wynagrodzeń pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

- naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i o dzieło

- naliczanie składek ZUS i podatków

- sporządzanie list płac oraz pasków wypłat wynagrodzeń dla pracowników

- przygotowywanie przelewów w formie uzgodnionej z Klientem

- wykonywanie przelewów dotyczących wynagrodzeń, składek ZUS i podatków

- sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji i zgłoszeń w formie elektronicznej

- sporządzanie rocznych informacji o dochodach PIT-11

- sporządzanie rocznej deklaracji PIT-4R oraz PIT-8R

- sporządzanie deklaracji PEFRON

- sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS

- wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu dla pracowników

- współpraca z organami kontroli

 

Kadry

- administrowanie teczkami osobowymi

- przygotowywanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, zmianami warunków zatrudnienia i innych wymaganych przepisami Kodeksu Pracy

- sporządzanie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu oraz innych dokumentów dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników

- prowadzenie ewidencji i kontrola ważności okresowych badań lekarskich i szkoleń bhp

- ewidencja czasu pracy, urlopów, zwolnień lekarskich i innych absencji

- nadzór nad prowadzonymi przez Klienta rozliczeniami czasu pracy

- sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS

- przygotowywanie raportów kadrowych

DZIAŁ KONSULTINGU

Zakres

- Organizacja szkoleń BHP dla przedsiębiorców

- Organizacja szkoleń z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców

- Organizacja szkoleń dla stażystów i praktykantów

- Organizacja konferencji i spotkań z pracownikami przedsiębiorstw

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane