KANCELARIA PODATKOWA Anna Warkoczyńska Biuro Rachunkowe

KANCELARIA PODATKOWA Anna Warkoczyńska Biuro Rachunkowe

Nasze biuro rachunkowe współpracuje z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, z osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą oraz z organizacjami pozarządowymi. Reprezentujemy w sposób godny Państwa interesy przed urzędami. Stale podnosimy nasze kwalifikacje zawodowe oraz na bieżąco jesteśmy ze zmianami zachodzącymi w prawie podatkowym.

Oferujemy:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

 • Ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 • Ewidencję na potrzeby podatku VAT

 • Ewidencję zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Sporządzanie deklaracji podatkowych

 • Sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych

 • Wdrażanie zakładowych plan kont

 • Opracowanie polityki rachunkowości

 • Kadry, płace, sprawy pracownicze

 • Dotacje

 • Biznesplany

 • Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej

 • Wyprowadzanie zaległości z firmy

Zapraszamy Państwa do współpracy.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane