Kancelaria Księgowa Anna Skarła

Kancelaria Księgowa Anna Skarła

Działamy na podstawie licencji Ministra Finansów nr 4779/97. Świadczymy usługi księgowe, usługi kadrowo-płacowe, doradzamy w sprawach podatkowych. Doradzamy jak optymalizować koszty w firmach naszych klientów, jak maksymalizować zyski oraz jak minimalizować ryzyko sporu z Urzędem Skarbowym lub Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Sukces Klienta jest naszym priorytetem!

- Sporządzanie i wysyłanie JPK (jednolitych plików kontrolnych)
- Ewidencja wyposażenia
- Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
- Ewidencja dla celów podatku od towarów i usług (VAT)
- Ewidencja Przychodów (Ryczałt Ewidencjonowany)
- Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
- Księgi Handlowe (Rachunkowe)
- Reprezentowanie klienta w postępowaniach przed organami podatkowymi
- Audyt podatkowy
- Porady w zakresie optymalizacji podatkowej
- Doradztwo w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych
- Doradztwo w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), PIT i CIT
- Udzielanie opinii i wyjaśnień przepisów podatkowych
- Sporządzanie deklaracji ZUS
- Sporządzanie umów o pracę
- Prowadzenie kart przychodów pracowników
- Sporządzanie wymaganych deklaracji
- Obliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
- Rozliczenia w podatku dochodowym od osób fizycznych
- Sporządzanie umów cywilnoprawnych
- Sporządzanie list płac

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane