Kancelaria Doradztwa Podatkowego Zdzisława Cichoń

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Zdzisława Cichoń

Nasze biuro rachunkowe działa na zlecenie małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Zapewniamy profesjonalną obsługę księgową z zachowaniem obecnie obowiązujących przepisów prawno- podatkowych. Reprezentujemy Państwa interesy przed urzędami oraz wspieramy na każdym etapie prowadzonej działalności. Mamy już 25 lat doświadczenia.

Oferujemy:

 • Podatkowe księgi przychodów i rozchodów

 • Księgi handlowe

 • Rozliczenia międzyokresowe

 • Obsługę kadrowo- płacową

 • Ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 • Ewidencję na potrzeby podatku VAT

 • Ewidencję zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Deklaracje podatkowe

 • Sprawozdania finansowe

 • Sprawozdania statystyczne

 • Opracowanie polityki rachunkowości

 • Wdrażanie zakładowego planu kont

 • Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej

 • Pomoc w likwidacji działalności gospodarczej

 • Wyprowadzanie zaległości z firmy

 • Rozliczanie dotacji unijnych

Zapraszamy Państwa do współpracy.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane