INGWAR Sp. z o.o.

INGWAR Sp. z o.o.

Biuro rachunkowe INGWAR Sp z o.o. świadczy kompleksową obsługę rachunkowo-księgową firm. Prowadzimy obsługę firm będących na ryczałcie, książce przychodów i rozchodów, pełnej księgowości oraz pełną obsługę kadrowo-płacową. Przeprowadzamy sprawnie szkolenia BHP dla każdej grupy zawodowej. Nasze usługi dopasowane są do indywidualnych potrzeb Klienta, w zależności od profilu działalności danej firmy.

Jesteśmy elastyczni, dlatego podchodzimy do każdego klienta indywidualnie obsługując go w sposób najbardziej dla niego wygodny, odbieramy dokumenty we wskazanym przez klienta miejscu i czasie.

Pewność i bezpieczeństwo
Posiadamy Świadectwa Kwalifikacyjne wydane przez Ministerstwo Finansów uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Działalność Biura jest objęta obowiązkowym ubezpieczeniem OC.

Nasze atuty:
Rzetelność
Profesjonalizm
Dokładność

 

Organizujemy firmę
- przygotowanie dokumentacji związanej z zarejestrowaniem nowej firmy (KRS, Ewidencja działalności gospodarczej – CEIDG, Urząd Skarbowy, Urząd Statystyczny, ZUS),
- pomoc w wyborze formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej oraz optymalnej formy opodatkowania,
- pomoc w zorganizowaniu działu księgowości i stworzeniu polityki rachunkowości i planu kont,
- pomoc w wyborze i wdrożeniu programu księgowego
- obsługa stowarzyszeń i fundacji.

Księgowość
- prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów (PKPiR) i innych uproszczonych ewidencji (ryczałt, karta podatkowa),
- prowadzenie ewidencji VAT,
- prowadzenie ksiąg rachunkowych (KH),
- sporządzanie sprawozdań finansowych,
- sporządzanie miesięcznych, kwartalnych lub rocznych deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT.

Kadry i płace
- sporządzanie deklaracji podatkowych PIT oraz do ZUS,
- aktualizację danych płatnika oraz pracowników objętych zgłoszeniem ZUS,
- ustalanie wysokości świadczeń należnych pracownikom: diety, ekwiwalenty etc.
- sporządzanie i księgowanie list płac,
- przygotowywanie umów o pracę oraz wszelkich innych dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników,
- przygotowywanie umów cywilnoprawnych: umowa zlecenia, umowa o dzieło,
- przygotowywanie dokumentów związanych z zakończeniem stosunku pracy: wypowiedzenia, porozumienia stron, świadectwa pracy,                    – pozwolenia na pracę dla cudzoziemców.

BHP
- obsługa inwestycji budowlanych (plany BIOZ, IBWR),
- ocena ryzyka zawodowego dla wszystkich grup pracowniczych – stanowisko pracy,
- szkolenia BHP – wstępne, okresowe, pracodawcy i osoby kierujące pracownikami, pracodawcy wykonujący zadania służby BHP,
- wypadki przy pracy, wypadki w drodze do pracy i z pracy, wypadki osób niebędących pracownikami oraz wypadki zrównane z wypadkami przy pracy,
- badania środowiska pracy (m.in. hałasu, zapylenia, oświetlenia) – do ustalenia z laboratorium,
- badanie wydatku energetycznego na stanowiskach pracy – do ustalenia z laboratorium,
- okresowe analizy stanu BHP,
- szkolenia 1-szej pomocy przedmedycznej.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane