In Plus Consulting Agnieszka Roszkowska Urbaniak

In Plus Consulting Agnieszka Roszkowska Urbaniak

Nasze biuro rachunkowe działa na zlecenie małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Zapewniamy profesjonalną obsługę księgową z zachowaniem dyskrecji i lojalności. Na bieżąco jesteśmy ze zmianami zachodzącymi w prawie podatkowym i rachunkowym. Godnie reprezentujemy Państwa interesy przed urzędami i podczas kontroli skarbowych. Prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów, księgi handlowe, rozliczenia międzyokresowe oraz obsługę kadrowo- placową.

Wdrażamy zakładowy plan kont oraz opracowujemy politykę rachunkowości w przedsiębiorstwie. Zajmujemy się ewidencją na potrzeby podatku VAT, ewidencją zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ewidencją środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Pomagamy w zakładaniu działalności gospodarczej oraz w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania podmiotu. Zapraszamy Państwa do współpracy.

Pon.-Pt.: 8:00-20:00

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane