FIRMITAS Elżbieta Kościelska

FIRMITAS Elżbieta Kościelska

Nasze biuro rachunkowe działa na zlecenie małych i średnich przedsiębiorstw, stowarzyszeń, fundacji oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Na pierwszym miejscu stawiamy zadowolenie Klienta, dlatego jesteśmy dokładni i działamy z zachowaniem przepisów prawno- podatkowych. Reprezentujemy godnie Państwa interesy przed urzędami oraz podczas kontroli skarbowych.

Oferujemy:

 • Prowadzenie Podatkowych Ksiąg Przychodów i Rozchodów

 • Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych

 • Ewidencję środków trwałych, wyposażenia i wartości niematerialnych i prawnych

 • Ewidencję zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Ewidencję podatkową

 • Sporządzanie deklaracji podatkowych

 • Obsługę kadrowo- płacową

 • Naliczanie wynagrodzeń

 • Prowadzenie akt osobowych pracowników

 • Sporządzanie umów cywilno-prawnych i umów o pracę

 • Rozliczenia z ZUS i PFRON

 • Sprawozdania finansowe

 • Sprawozdania statystyczne

 • Opracowanie polityki rachunkowości

 • Wdrażanie zakładowego planu kont

 • Wyprowadzanie zaległości z firmy

 • Pomoc w zakładaniu i w likwidacji działalności gospodarczej

 • Optymalizację podatkową

Zapraszamy Państwa do współpracy.

PROMOCJA! DLA NOWO POWSTAŁYCH FIRM KOMPLEKSOWA OBSŁUGA (KSIĘGOWOŚĆ, KADRY, PŁACE, POMOC W ZAŁOŻENIU FIRMY TAKŻE W URZĘDACH) 123 ZŁ BRUTTO ZA MIESIĄC

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane