ELŻBIETA PIETRZAK USŁUGI EKSPERTYZY, DORADZTWO EKONOMICZNO-FINANSOWE

ELŻBIETA PIETRZAK USŁUGI EKSPERTYZY, DORADZTWO EKONOMICZNO-FINANSOWE

Nasze biuro rachunkowe współpracuje z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi oraz z osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą.
Oferujemy:
Prowadzenie ksiąg handlowych
Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
Deklaracje podatkowe
Sprawozdania finansowe i statystyczne
Opracowanie polityki rachunkowości
Wdrażanie zakładowego planu kont
Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
Ewidencja podatkowa
Ewidencja zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych
Wyprowadzanie zaległości z firmy
Wypełnianie wniosków kredytowych
Obsługa kadrowo-płacowa
Rozliczenia międzyokresowe z urzędami
Doradztwo prawno- podatkowe
Optymalizacja podatkowa przedsiębiorstwa
Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej
Zapewniamy profesjonalną obsługę księgową z zachowaniem obecnie obowiązujących przepisów prawno- podatkowych. Stale podnosimy nasze kwalifikacje zawodowe. Reprezentujemy Państwa firmę przed urzędami i wspieramy na każdym etapie prowadzonej działalności. Zapraszamy Państwa do współpracy.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane