Ekoconsultant Sp. z o.o.

Ekoconsultant Sp. z o.o.

Nasze Biuro Rachunkowe działa na zlecenie małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, spółek prawa handlowego oraz osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Nieustannie podnosimy nasze kwalifikacje i kompetencje zawodowe biorąc udział w kursach i w szkoleniach. Godne reprezentujemy Państwa interesy przed Urzędem Skarbowym. Prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów, księgi handlowe, rozliczenia międzyokresowe oraz obsługę kadrowo- płacową.

Sporządzamy deklaracje podatkowe, sprawozdania finansowe i sprawozdania statystyczne. Prowadzimy ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję podatkową oraz ewidencję ryczałtową. Pomagamy w zakładaniu działalności gospodarczej, w wyborze najkorzystniejszej formy prawnej i charakteru opodatkowania. Zapraszamy Państwa do współpracy.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane