E-Podatnik Sp. z o.o.

E-Podatnik Sp. z o.o.

Nasze biuro rachunkowe współpracuje z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, z organizacjami pozarządowymi oraz z osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Na bieżąco śledzimy zmiany zachodzące w Ustawie o Rachunkowości oraz w prawie podatkowym, dzięki czemu możemy zagwarantować Państwu profesjonalną obsługę księgową z zachowaniem dyskrecji i lojalności. Posiadamy Certyfikat Ministerstwa Finansów, który uprawia nas do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Reprezentujemy Państwa firmę przed urzędami oraz wpieramy Was na każdym etapie prowadzonej działalności. Specjalizujemy się w uproszczonej (książka przychodów i rozchodów) oraz w pełnej (księgi rachunkowe) księgowości.

Sporządzamy deklaracje podatkowe, sprawozdania finansowe i sprawozdania statystyczne. Oferujemy kompleksową obsługę kadrowo –płacową. Prowadzimy ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję ryczałtową oraz ewidencję podatkową. Wdrażamy zakładowy plan kont, rozliczamy dotacje unijne oraz opracowujemy politykę rachunkowości w przedsiębiorstwie. Zajmujemy się bilansem i rachunkiem zysków i strat. Pomagamy w zakładaniu działalności gospodarczej, w wyborze najkorzystniejszej formy prawnej i charakteru opodatkowania. Zapraszamy Państwa do współpracy.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane