Doradztwo Podatkowe i usługi księgowe Renata Sulęta

Doradztwo Podatkowe i usługi księgowe Renata Sulęta

Jesteśmy biurem rachunkowym współpracującym z małymi i średnimi przedsiębiorstwami o różnej formie prawnej. Gwarantujemy profesjonalną obsługę zgodną z obecnie obowiązującymi przepisami prawno-podatkowymi. Reprezentujemy godnie Państwa interesy przed urzędami oraz wspieramy na każdym etapie prowadzonej działalności fachowym doradztwem prawno- podatkowym.
Oferujemy:
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
Zakładowy plan kont i polityka rachunkowości
Rozliczenia międzyokresowe z urzędami
Optymalizacja podatkowa
Ewidencja zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych
Ewidencja środków trwałych i wyposażenia
Sprawozdania finansowe i statystyczne
Deklaracje podatkowe
Prowadzenie rejestru VAT
Okresowe rozliczenia podatkowe
Rozliczanie dotacji unijnych
Pomagamy w zakładaniu działalności gospodarczej, wyborze formy prawnej i charakteru opodatkowania podmiotu. Zapraszamy Państwa do współpracy.