DEBEXIM BIURO RACHUNKOWE ELŻBIETA BENEDYKTOWICZ

DEBEXIM BIURO RACHUNKOWE ELŻBIETA BENEDYKTOWICZ

Nasze biuro rachunkowe współpracuje z małymi i średnimi przedsiębiorstwami o różnej formie prawnej. Gwarantujemy profesjonalną obsługę księgową z zachowaniem obecnie obowiązujących przepisów prawno- podatkowych. Reprezentujemy godnie Państwa interesy przed urzędami i podczas kontroli skarbowych. Dysponujemy specjalistycznym oprogramowaniem. Stale podnosimy nasze kwalifikacje zawodowe.

Nasza oferta to:

 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ksiąg handlowych
 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Ewidencja na potrzeby podatku VAT
 • Ewidencja zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Obsługa kadrowo –płacowa
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych
 • Sprawozdania finansowe i statystyczne
 • Opracowanie polityki rachunkowości
 • Wdrażanie zakładowego planu kont
 • Wypełnianie wniosków kredytowych
 • Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej
 • Wyprowadzanie zaległości z firmy
 • Optymalizacja podatkowa
 • Rozliczenia międzyokresowe

Zapraszamy Państwa do współpracy.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane