BUKiI Andrzej Kocybowski

BUKiI Andrzej Kocybowski

Nasze biuro rachunkowe działa na zlecenie małych i średnich przedsiębiorstw, spółek o różnej formie prawnej oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Reprezentujemy godnie Państwa interesy przed urzędami i podczas kontroli skarbowych. Do potrzeb Klientów podchodzimy indywidualnie i z zaangażowaniem. Na bieżąco jesteśmy ze zmianami w prawie podatkowym.

Oferujemy:

 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

 • Prowadzenie ksiąg handlowych

 • Ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 • Ewidencję zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Ewidencję podatkową

 • Sporządzanie deklaracji podatkowych

 • Sprawozdania finansowe i statystyczne

 • Opracowanie polityki rachunkowości

 • Wdrażanie zakładowego planu kont

 • Wyprowadzanie zaległości z firmy

 • Obsługę kadrowo- płacową

 • Rozliczenia międzyokresowe z urzędami

 • Prowadzenie akt osobowych pracowników

 • Naliczanie wynagrodzeń

 • Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczych

 • Wsparcie na każdym etapie prowadzonej działalności

Zapraszamy Państwa do współpracy.