Bogumiła Sobczyk Firma Usługowa Finanse i Ubezpieczenia od A do Z

Bogumiła Sobczyk Firma Usługowa Finanse i Ubezpieczenia od A do Z

Nasze biuro rachunkowe współpracuje z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, z organizacjami pozarządowymi oraz z osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Gwarantujemy indywidualne podejście, fachowe doradztwo podatkowe oraz obsługę z zachowaniem obecnie obowiązujących przepisów prawno- rachunkowych. Reprezentujemy godnie Państwa interesy przed urzędami i podczas kontroli skarbowych.

Oferujemy:

 • Prowadzenie ksiąg handlowych, karty podatkowej oraz podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

 • Obsługę kadrowo- płacową

 • Ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 • Ewidencję na potrzeby podatku VAT

 • Ewidencję zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Sprawozdania do GUS i ZUS

 • Rozliczenia z ZUS i PFRON

 • Wsparcie na każdym etapie prowadzonej działalności

 • Deklaracje podatkowe

 • Wyprowadzanie zaległości z firmy

 • Optymalizacja podatkowa

 • Wdrażanie zakładowego planu kont w przedsiębiorstwie

 • Opracowanie polityki rachunkowości

 • Pomoc w zakładaniu spółek i działalności gospodarczej

Zapraszamy Państwa do współpracy.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane