BIURO USŁUGOWE EKO-FIN JERZY MISZTAL

BIURO USŁUGOWE  EKO-FIN  JERZY MISZTAL

Jesteśmy biurem rachunkowym, które współpracuje z małymi i średnimi przedsiębiorstwami o różnej formie prawnej. Gwarantujemy profesjonalną obsługę zgodną z obecnie obowiązującymi przepisami prawno- podatkowymi. Reprezentujemy Państwa interesy przed urzędami.
Nasza biuro rachunkowe oferuje:
Prowadzenie ksiąg handlowych
Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
Prowadzenie karty podatkowej
Ewidencja środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych
Ewidencja podatkowa
Ewidencja zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych
Sprawozdania finansowe
Wdrażanie zakładowego planu kont
Wypełnianie wniosków kredytowych
Sprawozdania statystyczne
Deklaracje podatkowe
Wyprowadzanie zaległości z firmy
Optymalizacja podatkowa przedsiębiorstwa
Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej
Obsługa kadrowo –płacowa
Rozliczenia międzyokresowe z urzędami
Zapraszamy Państwa do współpracy.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane