Biuro Rachunkowe Wisła Kraków Sp. z o.o.

Biuro Rachunkowe Wisła Kraków Sp. z o.o.

Nasze biuro rachunkowe działa na zlecenie małych i średnich przedsiębiorstw, osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz organizacji pozarządowych. Gwarantujemy wysoką jakość usług z zachowaniem obowiązujących przepisów podatkowo- księgowych. Reprezentujemy godnie Państwa interesy przed urzędami oraz wspieramy na każdym etapie prowadzonej działalności. Oferujemy pełną i uproszczoną księgowość. Prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów, księgi handlowe, rozliczenia międzyokresowe oraz obsługę kadrowo- płacową.

Zajmujemy się ewidencją środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencją zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ewidencją podatkową. Pomagamy w zakładaniu działalności gospodarczej. Wdrażamy zakładowy plan kont i opracowujemy rachunkową politykę przedsiębiorstwa. Sporządzamy deklaracje podatkowe, sprawozdania finansowe i sprawozdania statystyczne. Zapraszamy Państwa do współpracy.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane