Biuro Rachunkowe RACHMISTRZ Dariusz Pakowski

Biuro Rachunkowe RACHMISTRZ Dariusz Pakowski

Nasze biuro rachunkowe współpracuje z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi oraz z osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Gwarantujemy profesjonalną obsługę z zachowaniem dyskrecji, lojalności i obecnie obowiązujących przepisów prawno- podatkowych. Reprezentujemy godnie Państwa interesy przed urzędami i podczas kontroli skarbowych.

Oferujemy:

 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

 • Prowadzenie ksiąg handlowych

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 • Prowadzenie ewidencji podatkowej

 • Prowadzenie ewidencji zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Wdrażanie zakładowego planu kont

 • Opracowanie polityki rachunkowości

 • Obsługa kadrowa

 • Obsługa płacowa

 • Wyprowadzanie zaległości z firmy

 • Sporządzanie deklaracji podatkowych

 • Sprawozdania finansowe i statystyczne

 • Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej

 • Wypełnianie wniosków kredytowych

 • Rozliczenia międzyokresowe z urzędami

 • Optymalizacja podatkowa

Zapraszamy Państwa do współpracy.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane