Biuro Rachunkowe Profit Sp. z o.o.

Biuro Rachunkowe Profit Sp. z o.o.

Nasze biuro rachunkowe współpracuje z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, z organizacjami pozarządowymi oraz z osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Na bieżąco jesteśmy ze zmianami zachodzącymi w Ustawie o Rachunkowości oraz w prawie podatkowym, dzięki czemu możemy zagwarantować Państwu profesjonalną obsługę księgową z zachowaniem dyskrecji i lojalności. Godnie reprezentujemy Państwa interesy przed urzędami oraz wspieramy Was na każdym etapie prowadzonej działalności.

Prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów, księgi handlowe, rozliczenia międzyokresowe, obsługę kadrowo- płacową, ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencję zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Sporządzamy deklaracje podatkowe i sprawozdania finansowe i statystyczne. Wyprowadzamy zaległości z firmy oraz pomagamy w zakładaniu działalności gospodarczej. Zapraszamy Państwa do współpracy.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane