Biuro Rachunkowe MPWPLUS Magdalena Jasińska

Biuro Rachunkowe MPWPLUS Magdalena Jasińska

Nasze biuro rachunkowe obsługuje małe i średnie przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Na mocy udzielonego nam pełnomocnictwa, reprezentujemy godnie Państwa interesy przed urzędami oraz podczas kontroli skarbowych.

Oferujemy:

 • Podatkowe księgi przychodów i rozchodów

 • Księgi handlowe

 • Sprawozdania finansowe

 • Obsługa kadrowo- płacowa

 • Sprawozdania statystyczne

 • Opracowanie polityki rachunkowości

 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 • Ewidencja na potrzeby podatku VAT

 • Rozliczenia międzyokresowe

 • Ewidencja zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Deklaracje podatkowe

 • Wyprowadzanie zaległości z firmy

 • Pomoc w wypełnianiu wniosków kredytowych

 • Rozliczenia międzyokresowe z urzędami

 • Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej

Zapraszamy Państwa do współpracy.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane