Biuro Rachunkowe KNOWLEDGE Sp. z o.o.

Biuro Rachunkowe KNOWLEDGE Sp. z o.o.

Nasze biuro rachunkowe oferuje profesjonalne usługi finansowo- księgowe. Współpracujemy ze spółkami o różnej wielkości i formie prawnej. Reprezentujemy w sposób godny Państwa interesy przed urzędami i podczas kontroli skarbowych.
Oferujemy:
Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
Prowadzenie ksiąg handlowych
Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych
Prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów VAT
Deklaracje podatkowe
Sprawozdania finansowe i statystyczne
Doradztwo podatkowe
Prowadzenie akt pracowniczych
Sporządzanie regulaminów, umów o pracę i umów cywilnoprawnych
Ewidencja czasu pracy
Ewidencja urlopowa
Organizacja szkoleń BHP
Sporządzanie listy płac
Wypłacanie wynagrodzeń
Sporządzanie informacji dla pracowników o osiągniętych przychodach oraz naliczonych składkach społeczno-zdrowotnych
Przygotowanie przelewów do US i ZUS
Pomoc w rekrutacji pracowników
Pomoc w systemach motywacyjnych
Koordynacja szkoleń
Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej
Wyprowadzanie zaległości z firmy
Wypełnianie wniosków kredytowych
Zapraszamy Państwa do współpracy.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane