Biuro Rachunkowe KA-SA

Biuro Rachunkowe KA-SA

Nasze biuro rachunkowe współpracuje z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, z organizacjami pozarządowymi oraz z osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Dzięki bardzo dobrej znajomości przepisów prawno- podatkowych mamy pewność, że nasze usługi świadczymy profesjonalnie i z zachowaniem najwyższych standardów.

Oferujemy:

 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

 • Prowadzenie ksiąg handlowych

 • Wsparcie na każdym etapie prowadzonej działalności

 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 • Ewidencja na potrzeby podatku VAT

 • Ewidencja zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Sporządzanie deklaracji podatkowych

 • Sprawozdania finansowe i statystyczne

 • Opracowanie polityki rachunkowości

 • Obsługa kadrowo-płacowa

 • Wdrażanie zakładowego planu kont

 • Rozliczenia międzyokresowe z urzędami

 • Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej

 • Wyprowadzanie zaległości firmy

 • Pomoc w wypełnianiu wniosków kredytowych

Zapraszamy Państwa do współpracy.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane