BIURO RACHUNKOWE Joanna Oleszko

BIURO RACHUNKOWE Joanna Oleszko

Nasze biuro rachunkowe działa na zlecenie małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Na mocy udzielonego nam pełnomocnictwa, godnie reprezentujemy Państwa interesy przed urzędami i podczas kontroli skarbowych. Nieustannie podnosimy nasze kwalifikacje zawodowe, biorąc udział w kursach i w szkoleniach. Zapewniamy profesjonalną obsługę księgową z zachowaniem dyskrecji i lojalności. Na bieżąco jesteśmy ze zmianami zachodzącymi w Ustawie o Rachunkowości oraz w prawie podatkowym. Prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów, księgi handlowe oraz rozliczenia międzyokresowe.

Zajmujemy się ewidencją środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencją zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ewidencją na potrzeby podatku VAT. Opracowujemy politykę rachunkowości oraz wdrażamy zakładowy plan kont. Rozliczamy dotacje unijne i wyprowadzamy zaległości z firmy. Podpowiadamy najlepsze rozwiązania w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Pomagamy załatwić formalności związane z zakładaniem działalności, z wyborem najkorzystniejszej formy opodatkowania i formy prawnej. Zapraszamy Państwa do współpracy.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane