Biuro Rachunkowe IDEALIA s.c.

Biuro Rachunkowe IDEALIA s.c.

Nasze biuro rachunkowe współpracuje z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, z organizacjami pozarządowymi oraz z osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów, księgi handlowe, ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ewidencję na potrzeby podatku VAT. W ramach obsługi kadrowo- płacowej naliczamy wynagrodzenia, sporządzamy umowy o pracę i umowy cywilnoprawne, prowadzimy akta osobowe pracowników oraz rozliczenia międzyokresowe z urzędami. Zajmujemy się optymalizacją podatkową. Sporządzamy deklaracje podatkowe, sprawozdania finansowe i statystyczne. Pomagamy w zakładaniu działalności gospodarczej oraz w wyborze formy opodatkowania podmiotu. Dzięki bardzo dobrej znajomości przepisów prawno- podatkowych oraz podnoszeniu swoich kwalifikacji zawodowych mamy pewność, że nasze usługi świadczymy profesjonalnie i z zachowaniem najwyższych standardów. Reprezentujemy godnie Państwa interesy przed urzędami. Zapraszamy.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane