Biuro Rachunkowe HAREG Halina Rega

Biuro Rachunkowe HAREG Halina Rega

Jesteśmy biurem rachunkowym oferującym profesjonalną obsługę księgowo- podatkową małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. W ramach naszej oferty prowadzimy pełną i uproszczoną księgowość. Reprezentujemy godnie Państwa interesy przed urzędami. Wspieramy Państwa na każdym etapie prowadzonej działalności. Zajmujemy się ewidencją środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, ewidencją na potrzeby podatku VAT oraz ewidencją zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Sporządzamy deklaracje podatkowe, sprawozdania finansowe i statystyczne. Opracowujemy politykę rachunkowości, wdrażamy zakładowy plan kont oraz wypełniamy wnioski kredytowe. Pomagamy w zakładaniu działalności gospodarczej. Oferujemy obsługę kadrowo- płacową, prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów oraz prowadzenie ksiąg handlowych. Zapraszamy.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane