Biuro Rachunkowe Hanna Kapica

Biuro Rachunkowe Hanna Kapica

Nasze biuro rachunkowe współpracuje z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, z organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Na bieżąco jesteśmy ze zmianami zachodzącymi w Ustawie o Rachunkowości oraz w prawie podatkowym, dzięki czemu możemy zagwarantować Państwu profesjonalną obsługę księgową. Prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów, księgi handlowe, rozliczenia międzyokresowe oraz obsługę kadrowo- płacową. Zajmujemy się ewidencją środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencją na potrzeby podatku VAT oraz ewidencją zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Sporządzamy deklaracje podatkowe, sprawozdania finansowe i statystyczne. Opracowujemy politykę rachunkowości, wdrażamy zakładowy plan kont oraz zajmujemy się optymalizacją podatkową przedsiębiorstwa. Reprezentujemy godnie Państwa interesy przed urzędami oraz podczas kontroli skarbowych. Pomagamy w zakładaniu działalności gospodarczej oraz w wyborze formy prawnej podmiotu. Zapraszamy Państwa do współpracy.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane