Biuro Rachunkowe Grażyna Anna Kuryłek

Biuro Rachunkowe Grażyna Anna Kuryłek

Biuro Rachunkowe GK Grażyna Kuryłek to fachowa obsługa księgowa, kadry i płace, doradztwo z zakresu podatków. Wieloletnie doświadczenie.

Prowadzimy:

  • księgi handlowe
  • księgi przychodów i rozchodów
  • ryczałt ewidencjonowany
  • sprawy kadrowe i płacowe, ZUS
  • rozliczenia roczne PIT, CIT
  • ewidencja dla celów podatku VAT

Obsługujemy małe i średnie firmy, lekarzy, rolników

Usługi księgowo - rachunkowe
- prowadzenie księgowości - wszystkie formy opodatkowania : ksiąg rachunkowych, książek przychodów i rozchodów oraz ewidencji podatkowych dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych oraz prawnych,
- prowadzenie ewidencji wyposażenia,
- prowadzenie rejestrów VAT i tworzenie deklaracji VAT i VAT UE,
- wysyłanie plików JPK,
- sporządzanie deklaracji podatkowych,
- rozliczanie składek ZUS,
- sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
- kompleksowe doradztwo z zakresu prowadzenia działalności.

Kadry i płace
- prowadzenie i aktualizacja akt osobowych pracowników,
- prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników,
- naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych,
- pomoc w wyborze formy zatrudnienia pracownika (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło),
- rozliczanie pracowników z wykorzystanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy (urlopów okolicznościowych, zwolnień lekarskich itp.),
- wyliczanie przysługujących urlopów oraz innych świadczeń pracowniczych,
- naliczanie wynagrodzeń pracowników,
- sporządzanie i rozliczanie list płac z uwzględnieniem wszelkich dodatków tj. nocne, nadliczbowe i potraceń tj. komornicze, alimenty,
- sporządzanie rocznych deklaracji o dochodach pracowników (PIT – 11, PIT – 4R),
- sporządzanie dokumentacji związanej z zawieraniem, zmianą i rozwiązywaniem stosunku pracy,
- sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych,
- prowadzenie rozliczeń z PFRON.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane