Biuro Rachunkowe FINANSTER Beata Sienkiewicz-Rasińska

Biuro Rachunkowe FINANSTER  Beata Sienkiewicz-Rasińska

Nasze biuro rachunkowe współpracuje z małymi i średnimi przedsiębiorstwami o różnej formie prawnej oraz z osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Na mocy udzielonego nam pełnomocnictwa reprezentujemy godnie Państwa interesy przed urzędami. Wspieramy Państwa na każdym etapie prowadzonej działalności. Prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów, księgi handlowe, obsługę kadrowo- płacową, ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję podatkową oraz ewidencję zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Sporządzamy deklaracje podatkowe, sprawozdania finansowe i statystyczne. Opracowujemy politykę rachunkowości oraz wdrażamy zakładowy plan kont. Pomagamy w zakładaniu działalności gospodarczej. Zapraszamy Państwa do współpracy.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane