Biuro Rachunkowe EXPERT

Biuro Rachunkowe EXPERT

Nasze biuro rachunkowe działa na zlecenie małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Reprezentujemy godnie Państwa interesy przed urzędami i podczas kontroli skarbowych. Wspieramy Państwa na każdym etapie prowadzonej działalności. Gwarantujemy niezawodność obsługi z zachowaniem obecnie obowiązujących przepisów prawno- podatkowych.

Oferujemy:

 • Księgi handlowe

 • Podatkowe księgi przychodów i rozchodów

 • Deklaracje podatkowe

 • Sprawozdania finansowe

 • Sprawozdania statystyczne

 • Ewidencję środków trwałych, wyposażenia i wartości niematerialnych i prawnych

 • Ewidencję na potrzeby podatku VAT

 • Ewidencję zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej

 • Opracowanie polityki rachunkowości

 • Wdrażanie zakładowego planu kont

 • Rozliczenia z ZUS i PFRON

Zapraszamy Państwa do współpracy.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane