BIURO RACHUNKOWE DEKLARACJA DOROTA ZBRZEŹNIAK

BIURO RACHUNKOWE DEKLARACJA DOROTA ZBRZEŹNIAK

Biuro Rachunkowe Deklaracja obsługuje spółki prawa cywilnego, spółki prawa handlowego, organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Nasze biuro rachunkowe oferuje kompleksowe usługi księgowo-podatkowe z zachowaniem obecnie obowiązujących przepisów prawnych. Reprezentujemy godnie Państwa interesy przed urzędami i podczas kontroli skarbowych. Współpracujemy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami o różnej formie prawnej. Posiadamy ubezpieczenie OC działalności.

Oferujemy:

 • - Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

 • - Prowadzenie ksiąg handlowych

 • - Obsługę kadrowo-płacową

 • - Ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 • - Ewidencję na potrzeby podatku VAT

 • - Optymalizację podatkową

 • - Ewidencję zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

 • - Wsparcie na każdym etapie prowadzonej działalności

 • - Sporządzanie deklaracji podatkowych

 • - Zakładanie działalności gospodarczej

 • - Sporządzanie sprawozdań statystycznych i finansowych

 • - Wyprowadzanie zaległości z firmy

 • - Pomoc w wypełnianiu wniosków kredytowych

 • - Opracowanie polityki rachunkowości

 • - Wdrażanie zakładowego planu kont

 • - Reprezentację przed urzędami

Zapraszamy Państwa do współpracy.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane