Biuro Rachunkowe BOOKKEEPING S.C.

Biuro Rachunkowe BOOKKEEPING S.C.

Nasze biuro rachunkowe współpracuje z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi oraz z osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Gwarantujemy profesjonalną obsługę księgową z zachowaniem obecnie obowiązujących przepisów. Reprezentujemy godnie Państwa interesy przed urzędami oraz zajmujemy się optymalizacją podatkową.

Oferujemy:

 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ksiąg handlowych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Prowadzenie ewidencji podatkowej
 • Prowadzenie ewidencji ryczałtowej
 • Obsługa kadrowo- płacowa
 • Rozliczenia międzyokresowe z urzędami
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych
 • Sprawozdania finansowe i statystyczne
 • Opracowanie polityki rachunkowości
 • Wdrażanie zakładowego planu kont
 • Wyprowadzanie zaległości z firmy
 • Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej
 • Doradztwo prawno- podatkowe
 • Wypełnianie wniosków kredytowych

Zapraszamy Państwa do współpracy.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane