Biuro Rachunkowe ANNA Anna Karczmarewicz

Biuro Rachunkowe ANNA Anna Karczmarewicz

Nasze biuro rachunkowe obsługuje małe i średnie przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Na mocy udzielonego nam pełnomocnictwa reprezentujemy godnie Państwa interesy przed urzędami i podczas kontroli skarbowych. Na bieżąco jesteśmy ze zmianami zachodzącymi w Ustawie o Rachunkowości oraz prawie podatkowym.

Oferujemy:

 • Prowadzenie ksiąg handlowych

 • Prowadzenie karty podatkowej

 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 • Ewidencja na potrzeby podatku VAT

 • Ewidencja zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Optymalizacja podatkowa

 • Wsparcie na każdym etapie prowadzonej działalności

 • Deklaracje podatkowe

 • Sprawozdania finansowe

 • Sprawozdania statystyczne

 • Wypełnianie wniosków kredytowych

 • Wdrażanie zakładowego planu kont

 • Opracowanie polityki rachunkowości

Zapraszamy Państwa do współpracy.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane