Biuro Rachunkowe Andrzej Jaworski

Biuro Rachunkowe Andrzej Jaworski

Nasze biuro rachunkowe współpracuje z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, z organizacjami pozarządowymi oraz z osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Zapewniamy profesjonalną obsługę księgową z zachowaniem obecnie obowiązujących przepisów prawno- podatkowych. Reprezentujemy godnie Państwa interesy przed urzędami i podczas kontroli skarbowych. Prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów, księgi handlowe, rozliczenia międzyokresowe oraz obsługę kadrowo- płacową. Sporządzamy deklaracje podatkowe, sprawozdania finansowe i statystyczne. Zajmujemy się ewidencją środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencją na potrzeby podatku VAT oraz ewidencją zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Wdrażamy zakładowy plan kont oraz opracowujemy politykę rachunkowości. Oferujemy pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej oraz w wyborze formy prawnej podmiotu. Zapraszamy Państwa do współpracy.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane