Biuro Rachunkowe AGIO

Biuro Rachunkowe AGIO

Nasze biuro rachunkowe działa na zlecenie małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. na bieżąco jesteśmy ze zmianami w prawie podatkowym, dzięki czemu możemy zagwarantować Państwu wysoką jakość obsługi księgowej. Reprezentujemy Państwa firmę przed urzędami oraz wspieramy na każdym etapie prowadzonej działalności.

Oferujemy:

 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

 • Prowadzenie ksiąg handlowych

 • Obsługę kadrowo- płacową

 • Rozliczenia z ZUS i PFRON

 • Sporządzanie deklaracji podatkowych

 • Sprawozdania finansowe i statystyczne

 • Prowadzenie karty podatkowej

 • Ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 • Ewidencję na potrzeby podatku VAT

 • Ewidencję zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 • Rozliczanie dotacji unijnych

 • Wyprowadzanie zaległości z firmy

 • Pomoc w zakładaniu i w likwidacji działalności gospodarczej

 • Wypełnianie wniosków kredytowych

 • Opracowanie polityki rachunkowości i wdrażanie zakładowego planu kont

Zapraszamy Państwa do współpracy.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane