Biuro Rachunkowe Abak Aldona Lamparska

Biuro Rachunkowe Abak Aldona Lamparska

Nasze biuro rachunkowe współpracuje z małymi i średnimi przedsiębiorstwami o różnej formie prawnej, z organizacjami pozarządowymi oraz z osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Na bieżąco śledzimy zmiany zachodzące w prawie podatkowo- księgowym, godnie reprezentujemy Państwa interesy przed urzędami oraz zapewniamy profesjonalną obsługę z zachowaniem najwyższych standardów. Wspieramy Państwa na każdym etapie prowadzonej działalności.

Oferujemy prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, księgi handlowe, rozliczenia międzyokresowe, obsługę kadrowo- płacową, ewidencję podatkową, ewidencję zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Przygotowujemy deklaracje podatkowe, sprawozdania finansowe i sprawozdania statystyczne. Wdrażamy zakładowy plan kont w przedsiębiorstwie oraz rozliczamy dotacje unijne. Pomagamy w zakładaniu i w likwidacji działalności gospodarczej. Zapraszamy Państwa do współpracy.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane