BIURO PODATKOWO – RACHUNKOWE ARKADIUSZ BIERNAT

BIURO PODATKOWO – RACHUNKOWE ARKADIUSZ BIERNAT

Specjalizacją naszego biura rachunkowego jest obsługa podatkowo- księgowa spółek o różnej formie prawnej. Mamy wieloletnie doświadczenie, ponieważ nasze biuro działa od 20.05.1999r,  z numerem licencji 1273/99. Posiadamy ubezpieczenie OC. Reprezentujemy godnie Państwa interesy przed urzędami i podczas kontroli skarbowych. Zajmujemy się optymalizacją podatkową przedsiębiorstwa, służymy doradztwem prawno- podatkowym oraz wspieramy Państwa na każdym etapie prowadzonej działalności. Oferujemy pełną i uproszczoną księgowość. Prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów, księgi handlowe oraz kartę podatkową. Zajmujemy się obsługą kadrowo- płacową, rozliczeniami międzyokresowymi oraz sporządzaniem deklaracji podatkowych. Przygotowujemy sprawozdania na potrzeby GUS i ZUS. Wdrażamy zakładowy plan kont i opracowujemy politykę rachunkowości. Zajmujemy się ewidencją środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencją zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ewidencją podatkową. Pomagamy w zakładaniu działalności gospodarczej i w wyborze formy prawnej podmiotu. Zapraszamy Państwa do współpracy.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane