DK Kancelaria Finansowo-Księgowa SP.z.o.o DANUTA KWIATKOWSKA-KUŚMIERSKA

DK Kancelaria Finansowo-Księgowa SP.z.o.o DANUTA KWIATKOWSKA-KUŚMIERSKA

Księgowość – zakres świadczonych usług:

 • prowadzenie ksiąg handlowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego -dotyczy sp.c , sp z o.o, sp.j , sp.kom, sp z o.o- kom, sp partnerska, fundacje/stowarzyszenia
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z ich amortyzacją
 • rozliczanie kosztów użytkowania samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej
 • prowadzenie rejestru VAT zakupu i sprzedaży dla celów podatku od towarów i usług (VAT)
 • prowadzenie ewidencji operatywnej dla ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym
 • obliczanie wysokości zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie deklaracji podatkowych (VAT-7, CIT-8, PIT-36, PIT-37) oraz pozostałych deklaracji urzędowych
 • sporządzanie raportów finansowych dla celów zarządczych i statystycznych (GUS, NBP)
 • sporządzanie sprawozdań rocznych z działalności, w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz deklaracji rocznych
 • zakładanie firm oraz wyprowadzanie zaległości finansowych

Doradztwo Finansowe

Oferujemy kompleksowe rozwiązania z dziedziny kredytowania i zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz osób prywatnych.

 • Leasing – Niewielkie zaangażowanie własnego kapitału, optymalizacja obciążeń podatkowych (tarcza podatkowa), możliwość rozliczenia podatku VAT.
  Na zakup maszyny i urządzeń oraz na zakup samochodów,
 • Kredyty obrotowe i celowe – Bieżące finansowanie firmy. Masz długie terminy płatności- skorzystaj z faktoringu. Zdolność kredytowa oceniana na podstawie obrotu – nie dochodu.
 • Kredyty inwestycyjne – Przeznaczone na konkretny cel inwestycyjny,zabezpieczenie może stanowić cel inwestycji.
 • Dotacje z Unii Europejskiej i Urzędu Pracy – Doradztwo w zakresie pozyskania środków unijnych na wspieranie polskiej przedsiębiorczości,doradztwo w zakresie pozyskania środków z Urzędu Pracy na organizacje miejsca pracy,doradztwo w zakresie środków z Unii Europejskiej i Urzędu pracy dla nowych działalności,wnioski o dotacje,biznesplany,rozliczanie dotacji,

Płace i Kadry

Prowadzimy wysoko wyspecjalizowaną działalność w obszarze naliczania płac i prowadzenia administracji kadrowej.

Zakres usług kadrowo-płacowych:

 • sporządzanie list płac, powadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników
 • rozliczanie podatku dochodowego pracowników
 • kompleksowa obsługa rozliczeń z Urzędem Skarbowym
 • kompleksowa obsługa rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • naliczanie składek i sporządzanie deklaracji
 • elektroniczna transmisja dokumentów ZUS przy wykorzystaniu programu Płatnik
 • doradztwo w zakresie obowiązków płatniczych PIT i ZUS
 • doradztwo w zakresie optymalnych form zatrudnienia i wynagradzania kadr
 • PPK pracownicze plany kapitałowe, PEFRON
Zapewniamy godzinną bezpłatną konsultację z Radcą Prawnym od spraw gospodarczych w ramach umowy z naszym biurem

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane